Počítáme s vodou 2022

30. 11. 2022

Čím je a není pro různé profese. Jaké možnosti přináší systémový přístup a jaké výhody mohou mít naopak přístupy tzv. zdola nahoru. Chceme a můžeme modro-zelenou infrastrukturu vymáhat? Jak to udělat? Na tyto a další otázky společně hledali účastníci odpovědi nejen v rámci příspěvků českých i zahraničních mluvčích, ale také během panelové diskuze. Za ASIO se přednášky zhostil Ing. Ondřej Prax na téma: Technická řešení MZI jako doplněk přírodě blízkých opatření. V přednášce samotné byla zmíněna například možnost zelených propustných parkovišť , systému AS-GREEN SLOPE k  zpevňování svahů a v neposlední řadě i například chytrý strom AS-POUSTR. Organizátorům děkujeme za možnost účasti a budeme se těšit na další společné akce.

Počítáme s vodou 2022 _ Ondřej Prax