Počítáme s vodou

25. 10. 2017

Ve spolupráci s nadací Koniklec se konal seminář na téma ,,Počítáme s vodou“, kde jsme se i my, jako zástupci firmy ASIO NEW, zúčastnili a přispěli svými poznatky k tématu. Přednášky byly vedeny odborníky, jako byl pan Vojtěch Bareš a Jiří Vítek, kteří svými příspěvky obohatili přítomnou veřejnost o možnosti, jak počítat s vodou nejen pro současnou generaci, ale hlavně pro generace nastávající. Hlavní náplní semináře bylo seznámení s platnou legislativou a technickými normami týkající se oblasti dešťových vod, dále online nástroje pro podporu rozhodování a ukázka příkladů z ČR a zahraničí. Kolega Tonda Vondruška přispěl až na závěr s radami, jak firma ASIO NEW počítá s vodou. Ukázal pár příkladů, jak využívat dešťovou vodu, šedé vody , ale také jak zabránit třeba nechtěným ztrátám vody v objektech pomocí inteligentního vodoměru a detektoru úniku vody AS-WaterOwl.

Nejzajímavější pro účastníky bylo právě srovnání České Republiky s jinými státy. Na problém s vodou se nahlíží jako na globální problém, proto je také potřeba jej tak i řešit. Nárůst průmyslových oblastí a urbanizace velkoměst má za následek vytváření tepelných ostrovů, které mění toky energie, vodní cyklus, teplotní poměry a proudění vzduchu. Pan Vítek poukázal na urbanizovanou krajinu ve vyspělejších zemích, kde se rozhodli vyřešit retenci vody začleněním biotechnických opatření v podobě průlehů a dalších retenčních objektů v oblasti parkovišť, uličních částí, chodníků a hřišť. Srovnal návrhy hlavně z Německa, Švýcarska a České Republiky. Poukázal na hrozby klimatických změn v posledních letech v České Republice, které v důsledku extrémního počasí měly za důsledek povodně nebo naopak sucho. A na to navazuje špatné, popřípadě nedostatečné zapojení národního zájmu v této problematice.

Pokud nebudeme vnímat vodu jako jeden z hlavních zájmů národa, nebude se šířit povědomí o lepším využití vody a začlenění všech přírodních systémů do těchto procesů, budou mít další generace podstatně zhoršené podmínky na existenci. A nebude to jen voda, která jako jeden z hlavních zdrojů bude chybět, ale bude to mít zásadní vliv na všechny procesy s ní propojené a nejvíc na život lidí jako takový. Lidé jsou jediní, kteří s tím mohou něco udělat, ale ne až v době, kdy problém nastal, je potřeba dělat vše pro to, aby ten problém vůbec nevznikl a eliminovat většinu nebezpečných faktorů hned v zárodku.

Ing. et Ing. Michaela Bábíčková