Počítáme s vodou

8. 6. 2018

Seminář proběhl tentokrát v Opavě, zúčastnila se ho celá řada zástupců městských úřadů z okolí. Podle zájmu bylo vidět, že HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ) je již téma, kterým se města zabývají. Podle mne byla pro účastníky nejpřínosnější přednáška Jirky Vítka (JV PROJEKT), jednak díky uvedeným příkladům a pak upozorněním na možnosti dotací a úspor pro komunální sféru – jednak se dá získat dotace na propustné povrchy a druhak se dají ušetřit nemalé prostředky za vypouštění srážkových vod, které obce platí za vypouštění srážkových vod například ze školy, školky, sportovních areálů.

Pro ty, kteří by chtěli zaslat naši přednášku, tak vám ji rádi zašleme - prezentace představuje konkrétní výrobky a řešení pro HDV - použití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTů, plastových akumulačních bloků AS-RIGOFILL, odlučovačů lehkých kapalin AS-TOP, zařízení na využití srážkových vod AS-REWA a  šedých vod AS-GW/AQUALOOP.

hospodaření s dešťovými vodami

Pro ty co seminář nenavštívili, mám ještě další nabídku – přednášky ostatních přednášejících je možné najít na webu https://www.pocitamesvodou.cz/ .

Ing. Karel Plotěný