Počítáme s vodou

4. 10. 2018

Zveme vás na další ze série seminářů pod názvem "Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu", která se koná 16.10.2018 ve Znojmě.

Kromě jiných přednášejících zde vystoupí i náš kolega Ing. Antonín Vondruška, který tématicky naváže tím, jak společnost ASIO NEW podporuje hospodaření se srážkovými vodami prakticky a to celou řadou výrobků. Hospodaření se srážkovými vodami se začalo brát jako součást strategie boje proti změnám klimatu a ASIO NEW, díky svému komplexnímu přístupu, je připraveno nabídnout ověřené výrobky v celém spektru opatření a v té nejlepší kvalitě.

Více informací najdete na www.pocitamesvodou.cz