Podbanské 2017

8. 11. 2017

V tradičním termínu, v krásném počasí a prostředí, a pod taktovkou VÚVH Bratislava se za velmi slušné účasti (ASIO NEW, spol. s r.o bylo při tom) uskutečnil seminář „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017“.

Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017

Přednášku jsme (Ing. Karel Plotěný) zaměřili na podporu decentrálních řešení – zajímavostí a nových informací v této oblasti je pro nás hned několik – Slovensko bude nuceno řešit decentrálně pravděpodobně stejný počet obyvatel jako Česká republika (přes milión lidí), má stejné problémy s EU (také probíhá vytýkací řízení kvůli nesplnění závazků) a reaguje obdobně – v návrhu nového Vodního zákona je také zpřísnění vyvážení jímek (i když podobně jako u nás – kdyby to začali všichni doopravdy dodržovat, tak by většinou nebylo kam vyvážet). Přednáška o potřebně realistickém přístupu tak v podstatě byla aktuální. Jinak si myslíme, že ASIO (jak ASIO NEW, tak i ASIO) má v oblasti komunálních i  domovních čistíren odpadních vod co nabídnout – od domovních čistíren, kde máme hned několik elegantních a pro zákazníky zajímavých řešení, přes řešení nerovnoměrně využívaných větších objektů, kde opět máme vyčerpávajícím způsobem zpracovaný koncept, až po rekonstrukce komunálních ČOV , kde máme slušné odborné zázemí. Což ve dvou přednáškách o rekonstrukci čistíren odprezentoval Ing. Karol Kratochvíl, Ph.D. Šanci má zpracování kalů a občas se objeví i poptávky na řešení průmyslu (i když tam je asi nakonec tlačenice největší). Po stránce výrobkové a technologické nic nebrání tomu, abychom uspokojili i náročné slovenské zákazníky – cesta je připravená. Navíc máme i nové neotřelé nápady, jen je potřebné je dotáhnout, a hlavně zpropagovat.

Ing. Karel Plotěný