Podzimní semináře "Odpad zdrojem"

6. 11. 2017

Byly tentokrát zaměřeny globálněji na cirkulární ekonomiku obecně, avšak akcentována byla část recyklace vod, ale seminář byl i o ještě obecnějších závislostech vhodných k pochopení toho, jak motivovat lidi k udržitelnějšímu chování.

Vedle problematiky recyklace odpadních vod obecně, byly odprezentovány i praktické případy recyklace např. prádelenských vod. Navazující téma bylo o kalech, legislativě a možnostech jejich využití k recyklaci energie a nutrientů, Ing. Karel Hartig, CSc. odprezentoval možná schémata řešení kalů v budoucnu a ASIO pak doplnilo program prezentací dehydrátoru, který je součást řešení pro menší čistírny odpadních vod. Obecně (ale s důrazem na část odpadních vod) pojednala o cirkulární ekonomice Ing. Soňa Jonášová a kontraverzních témat – např. závlah odpadními vodami se ve svém příspěvku dotknul Ing. Karel Plotěný. Zazněly při tom i nejnovější získané zkušenosti ze světa – hlavně z  Izraele , který je, co se týká závlah odpadními vodami, hodně zkušený, což je dáno jeho více než dvacetiletou tradicí používání.

Odpad zdrojem

Dalším tradičně kontraverzním tématem byl malý vodní cyklus a jeho vliv na srážky a klima obecně. Zatím co se týká působení na regionální rozdělení srážek a nutnosti co nejvíce vypařovat zjevně panovala shoda, tak okolo možnosti řešení klimatu globálně s pomocí zajištění dostatečného odparu proběhla vzrušená diskuze… Můj názor – i kdyby se až tak globální dopad neprokázal, tak každý krok směrem k navýšení výparu a chlazení lokalit s využitím přírodních možností je nutno podpořit…

Ing. Karel Plotěný