Polopropustné a propustné zpevněné plochy

1. 6. 2018

Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře. ASIO NEW, spol. s r.o. se problematikou HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ) intenzivně a prakticky zabývá a v nabídce má celou řadu výrobků a technologií. Jednou z možností, jak následky urbanizace zmírnit, jsou propustné zpevněné povrchy, anebo ještě lépe, ozeleněné propustné zpevněné povrchy s využitím AS-TTE ROŠTŮ .

AS-TTE ROŠT _ ochrana podzemních vod

S větším nebo menším úspěchem se jako jedna z možností používaly betonové zatravňovací pororošty. Novým kvalitativně posunutým řešení je použití plastových, prostorově propojených pororoštů se speciálními podkladními vrstvami . Plasty zabezpečují, že nedochází k takovému ohřátí a vysušení povrchu, a i v letních měsících travní porosty neuschnou, jejich prostorové propojení pak to, že nejsou nutné tak vysoké podkladní vrstvy , a tím pádem pak dochází k lepší obousměrné komunikaci vody při dešti a pak při zásobování kořenů vláhou a speciální podkladní vrstvy pak zvýšené sorpční vlastnosti a optimální vlastnosti pro růst trávy.

Díky složení podkladních vrstev našly AS-TTE ROŠTy uplatnění nejen na malých parkovištích a stáních u domů, ale i na velkých parkovištích u obchodních domů – je možné je vidět například na parkovištích kolem Vídně, ale nejen tam.

Příklady využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – odstavná plocha u rodinného domu, velkoparkoviště u obchodního centra

zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Další uplatnění roštů je k ochraně kořenových systémů kolem stromů (roznesením tlaku nedochází k utěsnění zeminy kolem kořenů a usychání stromů), ke zpevnění blátivých přírodních cest (jako skrytá nosná vrstva), jako povrchy na sportovištích pro dostihy, cyklokros, cyklostezky a dále jako cesta při parkových úpravách.

Příklady využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – zpevnění podloží, ochrana stromů

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Příklady využití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – osazení dlažby

zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – osazení dlažby zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT – osazení dlažby

Podívejte se animaci, kterou jsme pro vás připravili.

Radek Líška