Použití NASS u objektů napojených na veřejnou kanalizaci

16. 4. 2015

V souvislosti s NASS se vyskytl dotaz, zda je možné se kvůli NASS odpojit od veřejné kanalizace? Na což nemůže být nikdy jednoznačná odpověď. Odpojení se od kanalizace by bylo věcí zvážení ekonomiky řešení a také asi i legislativní problém. Některé obce mají přímo vyhláškou stanovenou povinnost se napojit na veřejnou kanalizaci a česká legislativa viz „Zákon o vodovodech a kanalizacích“ je trochu lobbisticky nastavena – což je ale pochopitelné (na centrální řešení přicházely značné dotace z EU), a tak by i tyto možnosti měly být při návrhu koncepce zohledněny a využity. V každém případě je možné zmenšit množství vypouštěných vod … a kombinovat např. odběr pitné a  využití srážkové vody nebo provozní vody.

Konkrétní možnosti využití některých částí NASS spočívají tam, kde je již splašková centrální kanalizace ve:
- využití srážkových vod (úspora odběru vod na splachování, praní, závlahu … cca např. 50%),
- recyklace šedých vod u větších objektů (využití vod ze sprch na splachování, …, využití tepla, využití na závlahu, … výhoda v rovnoměrnosti produkce a spotřeby),
- případném využití odpadních vod na závlahu (jen v některých zvláštních podmínkách – např. při nedostatku jiné vody).

Tak že odpověď většinou není buď anebo, ale proč nevyužít všech možností. Vypustit nevyčištěné odpadní vody do veřejné kanalizace bude ve většině případů určitě levnější, než je za každou cenu čistit v místě vzniku. Jiná situace může ale nastat, pokud se teprve rozhodujeme, zda se připojit nebo nepřipojit na veřejnou kanalizaci a veřejná kanalizace není vedena přímo pod okny našeho domu. Ale to už je zase jiná kapitola, ve které se potkávají decentrál a NASS.

Ing. Karel Plotěný