Power gen – Köln 2012

18. 6. 2012

Letošní úvod obstaral mimo jiné generální ředitel Siemens a  jeho téma bylo o energetice v EU – o tom, že si v podstatě každá země dělá co chce a že je nutné, aby EU měla nějakou společnou energetickou strategii … i přesto, že zájmy jednotlivých zemí jsou různé. Mezi řádky si při tom jeho přednesu dalo představit ledacos – zejména po zkušenostech se sjednocováním v jiných oblastech. Další téma, které nebylo možno přehlédnout je střet centrálních a decentrálních technologií pro změnu tentokrát v energetice. Kdybych si dělal čárky u každého vysloveného slova „centrální neb decentrální“, tak by to vypadalo jako cech fotbalového mužstva po vyhraném zápase.

Samotná výstava byla sice stále ještě orientovaná spíše na energetiku větší, ale posun směrem k alternativním zdrojům, využití tepla na výrobu elektrické energie nebo dalšímu využití tepla byl víc než zřejmý. Podíl decentrálních řešení roste a bylo by škoda tento trend ignorovat. Věřme, že ASIO z tohoto koláče také kousek ukousne – na pár nápadech spojených s využitím tepla už Standa Piňos a Adam Bartoník intenzivně pracují – jedním z nich je použití zařízení ORC.

Karel Plotěný