POZOR - nová vyhláška o dokladech

14. 9. 2018

Ve Sbírce předpisů ČR vychází vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Vyhláška prostřednictvím formulářů shrnuje údaje a doklady, které musí žadatel předložit jak podle vodního zákona, tak i v případě vodních děl podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Navrhovaná vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a je platná od 1. září 2018.