Přednáška na MUNI

13. 12. 2022

Možná je pro právníky zajímavé se dovědět něco o tom, jak fungují základní procesy při čištění odpadních vod, kam se ubírá vývoj, a jak to funguje v praxi v oblasti vodního hospodářství s legislativou. Letos bylo pro studenty možná zajímavé srovnání, jak se liší pohled na legislativu ze strany někoho, kdo něco na státní správě žádá a někoho, kdo státní správu zastupuje (Ing. Daňová). Každý rok končíme o něco dřív a letos jsme končili o půl hodiny později, což bylo kvitováno ze strany objednatele s uznáním…


Budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity _ zdroj http://www.law.muni.cz/content/cs/

Ing. Karel Plotěný