Přednáška pro studenty TZB

1. 12. 2015

ASIO, spol. s r.o. v rámci podpory vzdělávání na VUT uspořádalo přednášku pro studenty TZB o navrhování domovních čistíren odpadních vod NASS (nekonvenčním aranžování sanitárních systémů). Tradičně nejpozorněji byla vnímána konkrétní řešení, a to jak využití dešťovky, tak i  recyklace šedých vod nebo řešení nekontinuálně provozovaných obytných domů a ubytovacích zařízení.

Čistírna šedých vod pro rodinný dům
Čistírna šedých vod pro rodinný dům

Představena byla mimo jiné nově zcertifikovaná domovní ČOV AS-ANASEP vertikální filtr AS-ZEON a jeho využití na dočištění šedých vod.

Ing. Karel Plotěný