Přednášku pro studenty MENDELU

9. 12. 2016

Cílem této spolupráce je zejména snaha pomoct studentům univerzit načerpat co nejvíce praktických poznatků a doplnit tak teoretické znalosti, které získávají na přednáškách. Je to také dobrá příležitost, jak představit vize a cíle naší firmy veřejnosti.

Přednáška pro studenty oboru Provoz techniky na MENDELU

Tentokrát jsme uspořádali přednášku pro studenty oboru Provoz techniky na Mendelově universitě v Brně. Přednáška byla zaměřena zejména na filtrace v oboru vodního hospodářství, a tak byly studentům představeny filtrační metody a materiály a dále i koncepce membránových čistíren odpadních vod , které se začínají v ČR objevovat stále častěji. Studenti se zajímali i o praktické porovnání současných technologií pro čištění odpadních vod v odloučených lokalitách a porovnání nákladů na čištění odpadních vod mezi septikem, septikem se zemním filtrem a domovní ČOV .

Michal Došek