Přednášky pro studenty VUT FEKT

4. 12. 2014

Přednáška byla zaměřena na vytvoření encyklopedického přehledu o vodním hospodářství a čištění odpadních vod (základní pojmy a procesy) a pak hlavně na průniky čištění odpadních vod a energie. Zejména byla diskutována témata energetické soběstačnosti ČOV, recyklace tepla, úspor a výroby energie na ČOV, funkce ČOV v problematice měst budoucnosti, atd. Prostě témata, která jsou i pro nás, jako firmu aktuální, a která zahrnuje naše vize a naše cíle – viz akronym NEW – být jiní tím, že budeme nejen čistit odpadní vody, ale budeme při tom myslet na minimalizaci čerpání ze zdrojů – tj. minimalizovat potřebu energie, vody a maximalizovat podíl recyklace surovin i vody (viz např. princip kruhové ekonomiky). Což všechno jsou cíle, pro jejichž dosažení je nutné mít jak dostatečné KNOW HOW tj. technické zázemí, tak i připravené prostředí, které bude tento, pro společnost potřebný přístup, vyžadovat … no a vytvoření takového, odpovědného přístupu je nutné odpracovat, a tak tyto přednášky je možné brát jako malý příspěvek do společného snažení se udržitelnosti.

Ing. Karel Plotěný