Prezentace ASIO v Bělehradě

9. 10. 2014

Prezentace proběhla v Bělehradě na půdě „ Velvyslanectví České republiky v Bělehradě “ za přítomnosti 70 účastníků v termínu 23.09.2014. Tímto děkujeme paní ambasadorce Ivaně Hlavsové a MZV za podporu a pomoc.

CZ development cooperation

CZ development cooperation Mgr. Zdeněk Hort