Proběhl první ze série seminářů "Venkov a odpadní vody - prakticky"

31. 1. 2019

Potěšila nás hojná účast ze strany projektantů a státních zaměstnanců. Seminářů bude celkem 9, první proběhl v Brně, zbývajících 8 se bude konat v dalších městech ČR:

30.01.2019 - Brno 06.02.2019 - Teplice 07.02.2019 - Plzeň
12.02.2019 - České Budějovice 13.02.2019 - Ostrava 19.02.2019 - Zlín
21.02.2019 - Olomouc 26.02.2019 - Hradec Králové 28.02.2019 - Praha

Semináře se věnují zejména problematice řešení odpadních vod ve venkovských oblastech. Zaměřují se na možnosti řešení obcí jako celku, na plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, na dotace a novinky v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena a přináší nové normy a technická řešení.

Venkov a odpadní vody
Více informací, termíny a přihlášku naleznete na uvedeném odkazu: Venkov a odpadní vody - prakticky.