Proč se město přehřívá

28. 6. 2022

Stavíme pevné domy, dláždíme ulice i náměstí, veškerou vodu odvádíme pryč. Současná podoba města ale vede k tomu, že ve srovnání s okolní krajinou panují ve městě vyšší teploty, a to až o několik stupňů. Tenhle fenomén nazýváme “městský tepelný ostrov”. Více na www.lifetreecheck.eu Video vytvořilo konsorcium partnerů projektu LIFE Tree Check pod vedením Nadace Partnerství. Projekt získal finanční podporu Evropské unie z programu LIFE.

Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy. Zvláště pro města a obce, které mají ve správě komunikace, parkoviště, odstavné plochy nebo jiné zpevněné či zatravněné plochy. Přitom existují jednoduché drenážní systémy , které například odvodnění parkoviště, respektive zasakování dešťové vody , pomáhají snadno řešit. Pro následné hospodaření s dešťovou vodou a její skladování jsou ideální podzemní plastové nádrže , na které se snadno napojí dešťová kanalizace , které vodu svádí do nádrží.

https://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovou-vodou-a-odvodneni-pozemku-mesta-a-obce