Program Dešťovka pomáhá zadržovat dešťovou vodu ... s AS-TTE ROŠTY

21. 6. 2019

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Program Dešťovka podporuje nejen projekty instalace podzemních nádrží na dešťovou vodu , ale také projekty, které řeší vsakování srážkové vody a výměnu nepropustných povrchů za propustné. Podporuje také projekty, v rámci kterých dochází k vybudování nových propustných ploch.

Téměř vše, co naprší, udržet v obci. Přísnotice na Brněnsku ukázkově využily program ministerstva životního prostředí Dešťovka a budují systém opatření, který zadrží vodu v obci a to i za pomoci zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy – AS-TTE ROŠTů.