Program pro znovuvyužití šedých vod

13. 9. 2012

Jedná se o kompaktní čistírny šedých vod jak pro rodinné domy a bytové domy. Velikostní řady čistíren jsou od 4 až po 144 EO. Jedná se typové prvky, které jsou výhodně kombinovatelné a tím pádem vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Pro větší objemy šedých vod, které jsou produkovány v hotelech, wellness centrech, ubytovnách a bazénech je vhodný systém AS-GW/MARTIN. Jedná se o čistírny kombinující biologické čištění a ultrafiltraci. Velikostní řady se dodávají od 4 000 l šedé vody za den.

Společnost ASIO spol. s r.o. Vám může v oblasti hospodaření s šedou vodou nabídnout:
- návrh ekonomicky vhodné technologie pro čištění šedých vod,
- ekonomické zhodnocení navrhované technologie úpravy šedé vody,
- detailní zpracování provozních nákladů,
- návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu,
- posouzení vhodnosti instalace pro různé typy objektů.

Recyklace šedé vody pomocí systému AS-GW/AQUALOOP

Ing. Adam Bartoník