Projekt RECREC ve finále CENY SDGs 2024

6. 6. 2024

Kalové a odpadové hospodářství

Ceny SDGs

Vědeckovýzkumný projekt RECREC Cycle – uzavření smyčky recyklace plastů byl oceněn porotou soutěže CENY SDGs 2024 a postoupil do finále kategorie Inovace, technologie a cirkulární ekonomika. Ve středu 12.června 2024 proběhne na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze obhajoba projektu před odbornou porotou. Ceny SDGs jsou udělovány Asociací společenské odpovědnosti od roku 2017 a oceňují projekty nebo strategie, které pomáhají naplňovat Cíle udržitelného rozvoje.

Projekt RECREC je řešen v rámci Národního centra kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21.století, které je spolufinancováno se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence. ASIO je hlavním řešitelem projektu, projektový tým tvoří akademická pracoviště a zástupci zpracovatelského sektoru.

PolyEnvi

Projekt RECREC je zaměřen na udržitelné využití – recyklaci – odpadů z pracích vod, které vznikající při provozu recyklačních linek plastů. Projekt navrhuje a testuje technologii separace, úpravy a zpracování těchto odpadů. Z takto získaných materiálů je možné vyrobit funkční produkty s obsahem recyklátů. Samozřejmě nezapomínáme na uhlíkovou stopu, kterou se tímto snažíme minimalizovat.

Více o projektu: https://www.asio.cz/cz/technologie-zpracovani-odpadnich-kalu-z-recyklace-plastu

Více o soutěži CENY SDGs 2024: Ceny SDGs 2024 | Oceňujeme projekty, které mění svět k lepšímu. (spolecenskaodpovednost.cz)

Ing. Lubor Laichman, Ph.D.