Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť

17. 5. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021573

Projekt „Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť“ posuzuje sorpční funkce strukturovaných substrátů. Zároveň testuje jejich únosnost v reálných podmínkách propustných parkovišť . Cílem projektu je získat optimální souvrství pro zasakovací rošty AS-TTE, laboratorně ověřené sorpční vlastnosti a informace o chování parkovacího podloží pod různou úrovní podmáčení.

Projekt řeší ASIO NEW ve spolupráci s VUT v Brně, kde je rovněž vybudován testovací polygon – tři parkovací stání.

Parkoviště s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠTů

Parkoviště s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠTů

Parkoviště s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠTů

Zatravněný zasakovací AS-TTE ROŠT

Zasakovací AS-TTE ROŠT s dlažbou

Více informací naleznete v sekci Výzkum a vývoj .

Ing. Ondřej Prax