Průmyslová čistírna odpadních vod PWO

10. 4. 2018

Požadavkem zákazníka (výrobce komponentů pro automobilový průmysl) bylo vyčištění průmyslových odpadních vod , které vznikají při úklidu výrobních hal, na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem města.

ČOV průmysl

Zařízení ČOV byla umístěna na ocelovou lávku. Technologie čištění je založena na procesu sedimentace a je doplněna kalovou koncovkou. Výstupem čištění je chemicky vyčištěná průmyslová odpadní voda a odvodněný chemický kal.

Ing. Jan Říha, Ing. Michaela Benešová