Realizace ČOV AS-KLARO PZV 5 EO v Petřvaldě

4. 4. 2014

V měsíci březnu 2014 proběhla instalace ČOV AS-KLARO PZV 5 EO, určená pro 4-6 osob, u rodinného domu investora p. Moudrého v Petřvaldě. ČOV splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu vyčištěné vody pro vypouštění do vod podzemních – tj. třída PZV , dle NV 416/2010 Sb.

Čistička odpadních vod je vybavena mikroprocesorovou řídící jednotkou a SBR reaktorem, čímž je zajištěn nejefektivnější provoz ČOV během celého roku.

Výhodou technologie SBR je i možnost osazení do stávající betonové nádrže, čímž se zvyšuje použitelnost této ČOV.

Čistírna odpadních vod AS-KLARO PZV

Petr Čampa
http://www.asio.cz/cz/as-klaro-pzv