Realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů"

31. 5. 2022

Recyklace vody & energie

Recyklace různých forem plastového materiálu, např. PET, LDPE, HDPE, PP, je již běžným standardem všech vyspělých zemí světa. Recyklací plastů v recyklačních linkách prodloužíme jejich životní cyklus. Stále aktuálnějším tématem dnešní doby je opětovné využití vody ve zpracovatelském průmyslu. Existují recyklační linky, zejména na zpracování LDPE a HDPE plastů, pro získání plastového granulátu, kde je spotřeba vody enormní. Úvahy o zpětném využití vyčištěné vody, nebo-li recyklaci, jsou proto neopodstatněné.