Realizace úpravy vody pro překladiště

3. 9. 2015

Vzhledem k odlehlosti areálu nebylo možné dopojení na vodu z vodovodního řádu, proto se firma rozhodla realizovat vrt a zásobovat se vodou z vlastního zdroje. Po realizaci vrtu však byly zjištěny parametry nevyhovující vyhlášce 252/2004 sb. pro pitnou vodu. Z tohoto důvodu jsme vypracovali návrh technologie na úpravu této vody. Po realizaci několika velkých zakázek jsme přivítali realizaci zakázky tohoto charakteru.

Voda z vrtu vykazovala zvýšené hodnoty bakteriologického znečištění, koncentrací železa (0,33 mg/l), koncentrací manganu (0,156 mg/l) a tvrdosti (3,92 mmol/l). Navíc byly hraniční koncentrace amonných iontů (0,498 mg/l). Úpravna vody byla navržena na kapacitu 700 l/h, kterou vyžadoval investor. Při překročení hodnot o 30 % je úpravna stále schopna odstranit jednotlivé koncentrace látek, které byly překročeny.

celkový pohled na systém úpravy vod
Obr.: celkový pohled na systém úpravy vod

Popis technologie:

Voda z vrtu se čerpá přes ochranný filtr 130 micron do reakční akumulační nádrže. Před nádrží se dávkuje chlornan sodný pro předoxidaci železa, manganu a oxidaci amonných iontů. Z nádrže se voda čerpá čerpadlem na paralelní odželezňovací filtr D 300 s náplní pyrolox. Dále je přivedena na filtr s aktivním uhlím pro odstranění zbytkového chloru (o objemu 40 l aktivního uhlí) a následuje změkčovací filtr duplexní 2x 20 l s náplní Ecomix A s obtokem 50 % pro zachování částečné tvrdosti a snížení zbytkových amonných iontů, železa a manganu. Následuje dávkovací čerpadlo pro hygienizaci akumulační nádrže (5 m 3 ). Za nádrží je ATS 4 m 3 - 3 bar pro dodávku vody do míst spotřeby.

Odželezňovací filtry filtrují paralelně, perou střídavě se zachováním filtrace přes jeden filtr. Předpoklad praní - 1x za 2 dny dle objemu. Praní aktivního uhlí bude probíhat jedenkrát týdně v noci. Praní filtru trvá 25 minut. Duplexní změkčovací filtr pracuje střídavě a regeneruje po protečeném objemu. Kapacita je nastavena tak, aby regeneroval 1x za 1-2 dny.

Po realizaci a zprovoznění systému pracuje úpravna v automatickém režimu tak, jak byla navržena. Na výstupu dochází ke snížení tvrdosti na hodnotu 2,5 mmol/l, nulové jsou koncentrace Fe a Mn, také obsah amonných iontů byl snížen na hodnotu 0,25 mg/l. Samozřejmostí je také nulové bakteriologické znečištění vody.

úprava vody _ vstup do reakčních a akumulačních nádrží
Obr.: úprava vody _ vstup do reakčních a akumulačních nádrží

Ing. Michal Šubrt
http://www.asio.cz/cz/uprava-vody