Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

23. 5. 2023

Úprava vody pro průmyslové účely

Šedé vody

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově. Identifikovat vstupy a výstupy a zvážit, zda výstupy recyklací přeměnit na vstupy, pokud jsou zdroje nedostatečné. Tento přístup se dá uplatnit v rámci domu, sídliště nebo i celé oblasti.