Recyklace šedých vod a jejich energie

6. 7. 2016

Trendy a jejich prosazení se do praxe

Rostoucí spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání nových zdrojů energie. Obdobná situace je ve spotřebě vody, kde se chystá postupné zdražování odběrů podzemní vody.

Největší potenciál, vedle změny našeho chování v denních situacích, je v  recyklaci vody a využití jejího tepla k ohřevu TUV, topné nebo technologické vody.

Více než proklamace politiků zapůsobilo na praxi loňské sucho, a tak v letošním roce výrazně vzrostla poptávka po systémech čištění šedých vod , a to zejména při výstavbě nových bytových a rodinných domů, výstavbě a rekonstrukcích hotelů, wellness center a bazénů. Což, přiznejme si, nám nahrává, protože v této oblasti máme již řadu realizovaných akcí.

Reference firmy ASIO, spol. s r.o.

Systémová řešení fy ASIO, spol. s r.o. představují nabídku od recyklace šedých vod pro rodinné domy od 300 l za den ( AS-GW/AQUALOOP 6,12,18) až po množství více jak 100 m 3 /den (AS-GW/SiClaro).

recyklace šedých vod

Obr. 1: systém na čištění šedých vod v Hotelu Galant**** v Mikulově

Krásným příkladem systémového řešení je Hotel a vinařství Galant**** v Mikulově, který získal Ekologického Oskara za projekt na snížení energetické náročnosti. Instalace vestavby AQUALOOP pro tento hotel je jedním z prvních komerčních využití této technologie v ČR. Předčištěná šedá a dešťová voda je akumulována ve stávající jímce o objemu cca 10 m 3 , a právě v ní je umístěna i vestavba AS-AQUALOOP . Voda je po biologickém čištění filtrována přes membrány a čerpána do stávající akumulační nádrže umístěné ve sklepě objektu. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj je využívána na splachování WC.

systém na čistění šedých vod

Obr. 2: vlevo systém na čistění šedých vod ve vzdělávacím centru (Rozmarýnek, Brno) a v rodinném domě (Kelmis, Belgie)

Využití systémů na čistění šedých vod je obzvláště vhodné pro velké provozy, jako je tomu např. v aquaparku „Aquacolors“ v Poreči na Istrii (Chorvatsko). Součástí stávajících provozních nákladů jsou náklady na povinnou dodávku pitné ředící vody (u nás v ČR např. 30 l/návštěvníka pro kryté bazény, 60 l pro venkovní koupaliště), která se musí dopouštět do recirkulačního systému bazénové vody. Tato ředící voda, která u aquaparku v Poreči představuje až 120 m 3 vody denně, odteče bez užitku do kanalizace a musí se nahradit vodou novou. Největší spotřebu z tohoto množství však představuje voda, která se používá na praní filtrů. Proto bylo navrženo čištění této vody pomocí moderní membránové technologie - ta zajistí její vyčištění prakticky v kvalitě pitné vody a tato voda je zpětně použita ze 2/3 jako ředící voda, zbylá 1/3 je pokryta pitnou vodou.

šedé vody _ aquapark „Aquacolors“ Poreč, Chorvatsko

Obr. 3: vlevo pohled na membránové moduly a bazény (aquapark „Aquacolors“ Poreč, Chorvatsko)

Vliv na náklady

Provozní náklady dnes představují až 50 % životního cyklu stavby a dokonce až 70 % se započtením nákladů na údržbu a opravy. Z toho je vidět, že prvotní investice, kterou investor vloží do výstavby, a která představuje zhruba jen 14 % v životním cyklu stavby, není tak důležitá jako následné provozní náklady. A tak se v praxi stále více ukazuje, že je nutné změnit celkový pohled na čištění odpadní vod. Na odpadní vodu by se nemělo pohlížet jako na odpad, ale jako na cennou surovinu a zdroj energie.

Nutnost řešení již ve stadiu přípravy stavby

Nejvíce možností a prostředků, které ovlivňují budoucí vývoj objektu, je v rané fázi projektu. Čím více se blíží moment, kdy bude budova provozována, tedy reálně začne plnit svůj účel, tím více se zužuje prostor pro změny výsledného díla. Pokud se nám podaří na začátku životního cyklu budovy ovlivnit její technologie, lze pak podstatně ovlivnit i její budoucí energetickou náročnost - je tedy nutné již od počátku provádět i energetické plánování.

Ing. Stanislav Piňos