Recyklace šedých vod a možnost využití energie z nich

3. 10. 2013

Hlavně nové administrativní budovy a hotely jsou již projektovány s  využitím šedých a dešťových vod , v budovách s nízkoenergetickým standardem je to skoro povinnost.

Hlavním důvodem pro recyklaci „šedých“ vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo. Recyklovanou šedou vodu (zejména z koupelen) je možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílá voda) např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Teplo pak s pomocí výměníků k ohřevu studené vody nebo s využitím výměníku a tepelného čerpadla přímo na výrobu teplé a užitkové vody. Zařízení a podrobnější informace o této problematice jsou k dispozici již i v ČR např. na www.sedevody.cz .

V současných ekonomických podmínkách se recyklace vod a tepla vyplatí zejména tam, kde je větší spotřeba vody – wellness, hotely, nemocnice a tam kde se buduje nové, nebo rekonstruuje staré zařízení. Tam jsou zajímavé i doby návratnosti investice a to kolem pěti roků. Tam kde zatím návratnost zajímavá není, má smysl do budoucna uvažovat alespoň s přípravou potrubních vedení – to že by v budoucnu zlevnila voda a energie se očekávat nedá.

Recyklace šedých vod - použití

Ing. Karel Plotěný