Recyklace šedých vod v zahraničí

18. 2. 2020

Šedé vody

Recyklace vody & energie

Máme tak čím dál více praktických zkušeností s jejich využitím a jsme tedy schopni i lépe odhadnout rizika, se kterými se můžeme v případě recyklace šedých vod potkat.

V zahraničí je řada zemí, které se již legislativně s problematikou vypořádaly, ale v české praxi převládají stále pochybnosti ohledně významu vlivu na zdraví, které se podařilo úmyslně nebo i neúmyslně vytvořit. Pokud bychom je chtěli odstranit, tak je musíme postupně vyvrátit, což zejména v případě polopravd je sisyfovská práce.

Nejlépe se odstraňují pochybnosti tím, že přibývají zkušenosti z realizovaných akcí, konkretizují se jednotlivé jevy, a je tak možné lépe stanovit rizika. Potěšující z pohledu prosazování recyklace je, že prozatímní informace a zkušenosti ukazují, že se plní spíše optimistická očekávání, a že tedy rozvoj recyklace šedých vod může pokračovat i v ČR.

Zajímavé realizace v zahraničí

Budova Eataly v Los Angeles s výhledem na Hollywood (2017).

Areál EATALY o rozloze 67 000 m 2 v Los Angeles v sobě zahrnuje celou řadu italských restaurací a obchodů s potravinami. Plně automatický systém shromáždí přibližně 2 000 litrů vody z umyvadel a kondenzátu ze systému klimatizace, zpracuje je a znovu využije ke splachování toalet a zalévaní rostlin.

Obr. 1: Areál EATALY

Universita Bayindir, studentské koleje – Turecko (2016)

Universita Bayindir hledala systém pro recyklaci šedých vod založený na vysoce kvalitním čistícím procesu při nízkých nárocích na prostorové uspořádání. Nynější systém využívá více než 100 studentů této university a šetří tak denně 8 m³ pitné vody.

Obr. 2: Universita Bayindir, studentské koleje

Sociální byty, Mnichov (2017)

Šedá voda odváděná ze sprch, van a umyvadel je nejprve mechanicky předfiltrována a poté odtéká do plastové nádrže o obsahu 5 000 litrů (bioreaktor). Tam dochází k biologickému čištění. Dvě membránové stanice v bioreaktoru zajištují ultrafiltraci šedé vody; vyčištěná voda se následně přechovává v zásobní nádrži (5 000 litrů). U tohoto projektu je zařízení koncipováno jako systém nádrží v budově. Pomocí čerpadla v nádrži s vyčištěnou vodou se pak voda čerpá do distribuční nádrže a s pomocí řídicího systému dál distribuuje do systému dodávky pro splachování toalet a k venkovním ventilům pro zalévání.

Obr. 3: Sociální byty, Mnichov

Ing. Karel Plotěný