Recyklace vod ... aneb podzim 2022

22. 11. 2022

Recyklace vody & energie

Co můžete očekávat – příklady realizovaných akcí z Evropy, ze světa, a i již i od nás, aktuální výsledky projektů a přehled odzkoušených technologií, novinky z legislativy a přednášející s novými pohledy.

Zvolena je i originální forma. Jako úvod do problematiky proběhne panelová diskuze a na ni naváží jednotlivé příspěvky, které informace prohloubí.

Prof. Wanner přinese informace z realizací v zahraničí a posunů v Evropské legislativě, RNDr. Bittner se rozdělí i o poznatky ze svého pobytu na universitě v USA a zhodnotí projekt OCTAGON na recyklaci komunálních vod z pohledu rizik, Ing. Srb zmíní další projekty z pohledu nákladů a uhlíkové stopy, Ing. Holba otevře otázku recyklace uhlíku a nutrientů v zemědělství, Ing. Plotěný doplní informace o legislativě v České republice a Ing. Šubrt uvede první projekty s recyklací bazénových a průmyslových vod. Program je nabitý nejnovějšími konkrétními informacemi.

Úvodní panelová diskuze k problematice recyklace vody (Wanner, Bittner, Srb, Holba, Plotěný, Šubrt)

…navazující přednášky

Jiří Wanner - Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod v Evropě (evropská legislativa k recyklaci a realizované recyklace vod v Evropě)

Michal Bittner – Recyklace vod v USA, Polygon recyklace vod (závěry k projektu OCTAGON, zkušenosti s recyklací vod v TEXASU, management vodního hospodářství v suchých oblastech)

Karel Plotěný – Šedé vody – česká cesta (problematika norem kolem šedých vod)

Karel Plotěný – Recyklace odpadních vod v souvislostech (recyklaci vod obecně vč. průmyslu)

Karel Plotěný – Vodní audity jako nástroj pro konkrétní kroky v udržitelnosti průmyslu (viz nástroj MPO)

Lucie Báborská – Recyklace vody odtoku z ČOV – projekt OCTAGON (příspěvek popisuje, jak probíhal projekt OCTAGON zabývající se recyklací komunálních vod a jaké jsou jeho závěry, včetně stanovisek SZÚ)

Petr Putz – Recyklace bazénových a průmyslových vod (zkušenosti z realizovaných projektů)

Marek Holba – Závlaha předčištěným digestátem (příspěvky k recyklaci vod, uhlíku a nutrientů v zemědělství – výstup z projektu CIRCAGRO)

    Vedle těchto příspěvků doporučuje profesor Wanner ještě další zajímavý zdroj k problematice cirkulární ekonomie a vody : Smart Solutions for Wastewater: Road-mapping the Transition to Circular Economy

    https://www.elsevier.com/books/current-developments-in-biotechnology-and-bioengineering/mannina/978-0-323-99920-5