Recyklace vod v průmyslu

21. 5. 2021

Recyklace vody & energie

Česká televize natáčela reportáž o  recyklaci vod v průmyslu v Nové Mosilaně v Brně, kde máme naši recyklační jednotku z projektu Rollerskate, ve kterém se vyvíjely membránové jednotky UF/NF pro recyklaci odpadních vod v průmyslu.

zdroj: Regiony ČT24, 22.05.2021, https://www.ceskatelevize.cz/porady/12094108610-regiony-ct24/321281381960522/

Natáčení se zúčastnil i pan Zezula z představenstva, čerstvý Rytíř italské hvězdy. My jsme dostali příležitost říct něco obecného k  vodnímu auditu ve firmách a něco ke konkrétnímu zařízení (nanofiltrační jednotka). Uvědomil jsem si při tom, že recyklace vod v průmyslu je na úplném začátku, i když se o ní bavíme již dlouho.

Nová Mosilana - recyklace vod v průmyslu

V Nové Mosilaně spotřebují 1300 m 3 denně, ale motivace recyklovat je jen ekologická. Když má někdo zdroj podzemních vod a vypouští do veřejné kanalizace, kde je dosažení průměrných hodnot na odtoku z  čistírny odpadních vod bezproblémové, tak proč by se snažil o ZLD (řešení bez odtoku odpadních vod), které je cílem průmyslu. Jedině ale tak lze ve výsledku dosáhnout dobrého stavu a optimálního využití např. kalů .

Poděkování patří Ing. Lence Hoferkové za profesionální přístup.

Ing. Karel Plotěný