Rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Radomyšl

25. 10. 2012

Jihočeská obec Radomyšl prožívala dne 3.10.2012 slavnostní zahájení zkušebního provozu rekonstruované čistírny odpadních vod (ČOV) . Co tomu předcházelo?
O nutnosti mít ČOV úplně novou vědělo zastupitelstvo obce několik roků. Stav čistírny byl již dále neudržitelný a zajišťování jejího provozu vyžadovalo značné úsilí. Obrázek ukazuje čistírnu před rekonstrukcí.

ČOV_Radomyšl

Obec učinila potřebné administrativní kroky a sehnala podstatnou část peněz z dotačního fondu. Současně rozumnou finanční politikou shromáždila další částku na dofinancování celé stavby. A tak po získání stavebního povolení se na podzim roku 2011 rozběhly stavební práce, které zajišťoval generální dodavatel stavby, firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH. Začala se budovat čistírna odpadních vod pro 1200 EO , do které jsou přiváděny odpadní vody z obce převážně jednotnou kanalizací. Byla zbourána původní kalová nádrž, na jejímž místě začala vyrůstat nová provozní budova. Díky poměrně příznivému počasí v zimním období výstavba probíhala bez komplikací a brzy na jaře stavbaři vybudovali betonové nádrže pro první linku. Osazení čerpací stanice a této linky technologií a montáž zařízení v provozní budově během čtrnácti dní včetně elektrotechnologické instalace pak umožnilo vyzkoušet všechno na čistou vodu. 24. května 2012 stavbaři přepojili nátok kanalizačního přivaděče do nové části čistírny. Zapracování první linky proběhlo prakticky během jednoho dne, protože do nové aktivační nádrže byl přečerpán celý objem původních aktivačních nádrží. Nyní mohla stavební firma začít ze země dolovat ocelové konstrukce původní čistírny. Výstavba betonových nádrží s nutnými technologickými odstávkami a zkouškami vodotěsnosti proběhla v červnu. Montáže technologie v druhé lince a připojení zbývajících zařízení k elektrické energii a řídicímu systému bylo bez problémů dokončeno, a tak od konce července protékají odpadní vody již přes obě linky. Dokončení terénních úprav, nové oplocení a příjezdová komunikace byly pomyslnou třešničkou na celoroční stavbě. Vzhled nové čistírny je na dalším obrázku.

Čistírna odpaních vod Radomyšl

Technologie ČOV je osazena moderním a osvědčeným zařízením. Hrubé předčištění je soustředěno do jednoho kombinovaného stroje, diskové provzdušňovací elementy spolu s dmychadly zajišťují dostatečný přísun vzduchu do obou aktivací. Dosazovací nádrže s plastovými vestavbami jsou rovněž prověřené z mnoha čistíren nejen na našem území, ale také v pobaltských republikách. Ultrazvukové měření množství vyčištěné vody na odtoku dává provozovateli dobrý přehled o hydraulickém zatížení čistírny. Kalová koncovka se spirálním dehydrátorem ulehčuje obsluze manipulaci s přebytečným kalem.
Dosavadní provoz s několika provedenými rozbory vyčištěné vody ukazuje na dobře zvolenou technologii a bezchybnou montáž. Bez řádné obsluhy by však jakékoli čistírenské zařízení bylo jen chladným kovem či plastem. Ale pan Josef Lojík, který se staral o původní čistírnu, zvládl přechod na novou technologii, i když, jak přiznal, měl z toho strach. Nové, daleko modernější zařízení, než na jaké byl zvyklý, navíc s několika úplně novými stroji. Zkušební provoz, který potrvá do konce příštího července, prověří jeho schopnosti, ale všichni mu věří.
Slavnostní zahájení zkušebního provozu přilákalo více než stovku obyvatel Radomyšle. Přivítání všech přítomných od pana starosty Ing. Luboše Peterky, krátké proslovy významných hostů a slovní seznámení nezasvěcených s tím, co čistírna umí a z čeho se skládá. Pak už přišlo na řadu slavnostní přestřižení symbolické pásky, prohlídka celé čistírny odpadních vod a nakonec volná zábava při živé muzice, skvělém burčáku a výborných masitých i sladkých dobrotách.

Slavnostní zahájení ČOV Radomyšl

Slavnostní zahájení, zcela vlevo pan starosta Ing. Luboš Peterka

Obyvatelé Radomyšle při prohlídce čistírny odpadních vod

Obyvatelé Radomyšle při prohlídce čistírny

Ing. Ivan Knop