Rekreace a ochrana přírody ... s přírodou ruku v ruce

9. 5. 2017

Obvykle jsou požadavky i podmínky extrémní – požadavky na kvalitu vyčištěných vod vyplývají z ochrany lokality a podmínky jsou dané způsobem provozu – obvykle extrémní nerovnoměrnosti a složení vod, ve kterých díky velkému podílu moči je i velký podíl amoniakálního dusíku. Z hlediska inženýrského je to řešení problematiky ostrovního domu, které se začíná inventurou ve zdrojích. Z hlediska rozhodování je to obvykle dilema mezi představami (požadavek na co nejvyšší standard představovaný splachovacími záchody) a finančními a personálními možnostmi. Výsledkem je pak hledání kompromisů a případně i využití nových možných přístupů, které představuje dělení vod ( NASS ), zejména separace moči. Nebo přijetí reality a hledání řešení i v duchu nejmodernějších (nejklasičtějších) způsobů s využitím suchých nebo kompostovacích záchodů, kde se pak namísto high tech čištění odpadních vod řeší high tech záchody.

high tech záchody

Na konferenci, která pro nás vodaře je neobvyklá, překvapilo, jak daleko v pořadí důležitosti problémů je čištění odpadních vod … možná je to tím, že tuto problematiku ochranáři nevnímají jako problém, protože je řešena průběžně … ale je to vždy se zohledněním místních podmínek a není to někdy podle šablony, která se používá pro klasické rodinné domy?

Jako vždy, když se potkají lidé z více oborů, je z čeho se poučit. Například jsem nevěděl, že na významných turistických cestách existují počítadla, a tak se ví přesně kolik lidí navštíví Lysou Horu, Radhošť nebo Sněžku. Jen tak pro zajímavost – nejnavštívenějším turistickým objektem jsou Radhošť a Pustevny (Petr Kupec – Ústav inženýrských staveb a tvorby a ochrany krajiny, Mendelova universita v Brně).

Ing. Karel Plotěný