Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

10. 3. 2017

Ing. Karel Plotěný za ASIO NEW, spol. s r.o. vystoupil s příspěvkem, který se nazýval "Řešení intenzivně navštěvovaného objektu v krasové oblasti". V rámci příspěvku odprezentoval hned několik témat – řešení ostrovního domu , vyhodnocení několika variant řešení nepřístupného objektu v CHKO a high-tech řešení ČOV s membránami u informačního střediska „Dům přírody“ přímo v Moravském Krasu.

Dům přírody _ čistírna odpadních vod

ČOV s membránami pro Dům přírody

Shrnuto … každá lokalita má své individuální řešení, které vyplývá z lokality samotné (především požadavků na vypouštění, ale nejen z nich) a z požadavků na komfort návštěvníků. Pro řešení pak existuje škála řešení – od high-tech (představovaného technologií MBR + dávkování substrátu), přes využití dělení vod ( oddělení moči ) a extenzivní postupy čištění až po nejjednodušší a nejradikálnější řešení – suché záchody, nebo přímo kompostovací toalety. Již před dvaceti roky jsme se zúčastnili, tehdy jako exotičtí zástupci, konference Alpského svazu a již tehdy se účastníci shodovali na tom, že objekty v horách by se měly dělit podle přístupu na lokality s high-tech řešeními (např. MBR, dávkování substrátu, dálkové řízení provozu včetně odvážení kalu do údolí) a lokality s „přírodními řešeními“ – suché záchody a zásada, kdo si co přinese, to si i odnese (případně – pokud je to možné, pak řešení septik + extenzivně řešený vertikální biofiltr ). No, a tak se i v Alpách děje … a ani jiné země se za např. suché záchody nestydí – navštívil jsem letos Nový Zéland a většina intenzivně turisticky navštěvovaných míst byla řešena suchými záchody ...

suché záchody Nový Zéland

uplatnění ČOV MBR jako high-tech

Ing. Karel Plotěný