Řešení solitérních nemovitostí - aneb voda v domě od A do Z

17. 6. 2016

Solitérních nemovitostí a nemovitostí bez připojení na veřejné sítě stále přibývá. V rámci webináře tak budou představena možná variantní řešení zásobování vodou, využití srážkových vod a jejich skladování a  čištění odpadních vod . Budou prezentována jak klasická řešení, tak netradiční kombinace s využitím NASS s cílem minimalizovat náklady na provoz domu, minimalizovat ovlivnění okolí nebo potřebu energie.