Řešíte povrchový odtok? Tohle téma nás také zajímalo

26. 6. 2024

Modro-zelená infrastruktura

Při projektování propustných povrchů se nás projektanti často ptají na stejné otázky. Jednou z nich je součinitel (koeficient) odtoku z povrchu zasakovací dlažby AS-TTE ROŠT, zejména v souvislosti s projekty financovanými z dotačních titulů, jako jsou IROP a OPŽP.

Požadavky z IROP jsou jasně dané. Říkají, že při výměně nepropustných povrchů za propustné zpevněné povrchy musí být rozdíl v součiniteli odtoku Ψ větší nebo roven 0,5.

U zasakovacích roštů AS-TTE ROŠT je součinitel odtoku prakticky nulový (0) a splňuje tak podmínky všech nám známých dotačních titulů. Pojďme se na součinitel odtoku podívat podrobněji.

Zpevnění parkoviště pomocí zatravňovací dlažby AS-TTE ROŠT

Zpevnění parkoviště pomocí zatravňovací dlažby AS-TTE ROŠT

 

Co na to říkají normy?

V České republice součinitele odtoku srážkových povrchových vod stanovuje norma ČSN 75 90 10. Podle této normy se součinitel odtoku srážkových povrchových vod stanovuje následovně:

  • Zatravňovací/vsakovací tvárnice: Ψ = 0,2 při sklonu do 1 %
  • Zatravňovací/vsakovací tvárnice: Ψ = 0,3 při sklonu 1 % až 5 %
  • Ψ = 0,4 při sklonu nad 5 %

Tato norma je z roku 2012, tím pádem nezná dnešní moderní systémy pro zasakování dešťových srážek jako je AS-TTE ROŠT.

 

Kromě normy ČSN byly v roce 2021 byly na území města Prahy vydány Standardy hospodaření se srážkovými vodami. Zde je součinitel odtoku stanoven na Ψ = 0,25 u zatravňovacích/vegetačních roštů a mřížek.

Příklad špatně udělaného nepropustného povrchu

Příklad špatně udělaného nepropustného povrchu


Testování AS-TTE ROŠTU

Ve spolupráci s kolegy z O2D* jsme nechali u společnosti GINGER CEBTP, která se specializuje na stavební materiály a jejich testování, ověřit efektivitu zasakovací dlažby AS-TTE ROŠT.

 

Metodika testování:

Testy probíhaly na ploše 1,2 x 1,2 metru s referenčním průtokem vody 230 l/h na m², což odpovídá srážce 230 mm za hodinu. Difuzéry byly umístěny 300 mm nad rošty, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce vody. Voda přeteklá přes rošt byla zachytávána sběrným žlabem.

Byly provedeny dvě zkoušky, mezi nimiž nebyly rošty vyměněny. Obě zkoušky byly provedeny s totožným výsledkem. Je tedy vidět, že nezáleží na tom, zda je povrch již mokrý.

Propustný povrch umístěný na místní komunikaci v obci Přísnotice

Propustný povrch umístěný na místní komunikaci v obci Přísnotice

Výsledky testování:

  • Zatravněný AS-TTE ROŠT: Objem vylité vody 353,75 litrů, zachycená voda 0 litrů, součinitel odtoku Ψ = 0
  • Betonová dlažba v AS-TTE ROŠTU: Objem vylité vody 364,5 litrů, zachycená voda 1,8 litru, součinitel odtoku Ψ = 0,0049
  • Drcené kamenivo v AS-TTE ROŠTU: Objem vylité vody 372,75 litrů, zachycená voda 0,925 litru, součinitel odtoku Ψ = 0,0025

 

Na základě těchto výsledků a pozorování během zkoušek můžeme potvrdit, že součinitel odtoku z povrchu zasakovacích roštů AS-TTE ROŠT je prakticky nulový (0). Tento revoluční systém tak nabízí efektivní řešení pro zasakování dešťových vod.

Podrobné výsledky testování jsou k dispozici na vyžádání.

Součinitel odtoku - různé typy povrchůPro jaké povrchy je zasakovací dlažba vhodná?

Pomocí vsakovací dlažby AS-TTE ROŠT můžete zpevnit nejrůznější plochy jako jsou parkoviště, průmyslové areály, vjezdy, chodníky, místní komunikace a další. Při zpevňování povrchů se zasakovací rošty nejčastěji zatravňují či vyplňují betonovou dlažbou nebo drceným kamenivem.

Zasakovací rošty AS-TTE vyplněné drceným kamenivem

Zasakovací rošty AS-TTE vyplněné drceným kamenivem


Kde všude povrchy zpevněné pomocí zasakovací dlažby můžete vidět?

Rádi byste se na vlastní oči podívali, jak zasakovací dlažba vypadá? Není problém. Můžete nás kontaktovat nebo si sami vyberte místo z mapy realizací na QR kódu níže a vydejte se tam, kde to máte nejblíže. Můžete se tak jet na realizaci podívat kdykoliv, kdy se vám to bude hodit. Třeba, když bude pršet.

Mapa realizací zasakovací dlažby AS-TTE ROŠT

Mapa realizací zasakovací dlažby AS-TTE ROŠT


Pro více informací kontaktujte našeho obchodně technického zástupce:

Ing. Marcel Kenja

Ing. Marcel Kenja

Mobil: 721 965 625

E-mail: kenja@asio.cz


Nebo navštivte náš web:

Webové stránky AS-TTE ROŠT

*https://www.o2d-environnement.com/solution/dalle-gazon-o2d-green-dalle-engazonnee/Zdroje: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7558-dimenzovani-vsakovacich-zarizeni-dle-nove-normy-csn-75-9010

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy/

https://www.asio.cz/cz/p/95.zasakovaci-rosty-zatravnovaci-dlazba-pro-zpevnene-propustne-povrchy-as-tte-rost