Rhapsody in blue-green v Brně – aneb tradiční jarní semináře

6. 2. 2020

Myslím, že cenné na semináři je to, že ukazuje souvislosti mezi opatřeními a tím, na co mají vliv po stránce čistoty vody a po stránce adaptace na změnu klimatu . Vedle konkrétních technických řešení byli účastníci vybavení i argumentací k prosazování těchto opatření.

Na příkladu zachycení srážkových vod se dá dokumentovat i to, jak se sníží bakteriální znečištění v tocích. Řešena byla i kontroverzní témata jako např. to, jestli závlaha vyčištěnou odpadní vodou je rizikovější než vodou z toku, nebo jestli je decentrální řešení venkova spojeno s většími riziky, než odvoz odpadní vody fekálními vozy do vzdáleného města. Naším cílem je ukázat, že zelenomodrá infrastruktura má svůj význam i na vesnicích. Na své si přišli i zástupci firem, kteří hledají odpověď na to, jaké jsou možnosti snížení množství vypouštěných průmyslových vod a tím i spotřeby pitné vody a přiblížení se „dobrému stavu“.

A v neposlední řadě vám v rámci seminářů představíme i unikátní projekt výroby piva z dešťové vody pod názvem Zmoklá sova a každý z vás obdrží jako dárek pivo na ochutnávku.

Semináře na téma Modrozelená infrastruktura aneb vize, technická řešení a legislativa na modro-zelené téma probíhají až do konce února. V příštím týdnu se na vás těšíme na semináři ve Zlíně a Olomouci.

Více o seminářích Modrozelená infrastruktura: https://www.asio.cz/cz/seminar-modrozelena-infrastruktura

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz odkaz na přihlašovací formulář):

http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular .

Ing. Karel Plotěný