Sanhyga 2018

19. 10. 2018

Letos byla účast podpořena i stolkem a vystaveným AS-TTE roštem , který vzbuzoval zájem a dokonce dvěma přednáškami. Karel Plotěný odprezentoval možnosti úspor energie vázané na vodu, Lukáš Hujo se věnoval mikroklimatu a hlavně AS-TTE roštům. Jak Lukáš, tak i  AS-TTE rošty zaujaly (nadějný k nadějnému sedá).

Na semináři je ocenitelné, že se daří pořadatelům udržet v rovnováze prezentaci technických detailů očekávanou od projektantů, problémy z praxe a všeobecná témata očekávaná od dalších účastníků. Řekl bych, že i přes šíři problematiky jsou 2/3 přednášek zajímavých pro všechny. Většina přednášek je sice obsazena tradičními osvědčenými přednášejícími, ale přesto se témata mění a vyvíjejí – jen pro zajímavost, i v 19.30 bylo v sále na firemních prezentacích stále cca 50 lidí.

Tradičně zahájila Ing. Peráčková a upozornila na nové a revidované normy, které se praxe nejvíce dotýkají – na EN 752:2017 Stokové sítě a kanalizace mimo budovu a nově schválenou EN 164941-1:2018 Zařízení pro využití nepitné vody – Část 1: Využití srážkových vod (V ČR již také platná a přeložená). Chystá se změna EN 806 – Technické podmínky pro zhotovování vodovodních potrubí na pitnou vodu uvnitř budovy a EN1717 Ochrana pitné vody přes znečištěním….., která řeší zamezení znečištění při zpětném proudění. Stále se čeká na EN 164941-2:2018 Zařízení pro využití nepitné vody. Část 2: Systémy na použití upravené šedé vody.

Ing. Vranayová také již tradičně představila trendy ve zdravotní technice prezentované na 44. sympusium CIB (bylo na Azorských ostrovech). V sekci kanalizace a hygiena se tam přednášející zabývali velkými budovami, větráním, novými tvarovkami, rizikem rozvoje legionely (zajímavá přednáška) a to nejen v zásobních, ale i expanzních nádobách. Zajímavá byla i přednáška Japonců o tom, jak se posuzují počty potřebných WC u dálnic. V sekci o udržitelnosti byla pro nás z pohledu našeho vývoje zajímavá přednáška o  využití šedých vod v rámci bytu obývaného čtyřmi obyvateli. V sekci věnované šetření vody byly opět zajímavé přednášky – velký vliv má návrh systému, co se týká energií byla zajímavá přednáška o úpravách mikroklimatu. Příští rok se koná setkání v Melbourne.

Mgr. Ivana Petergáčová prezentovala změny v požadavcích na monitorování a kvalitu pitné vody v evropských směrnicích – Slovensko na to reagovalo a to změnou zákona 336/2007 Z.Z a vyhlášky 247/2017, hlavní myšlenka je zavedení managementu rizik (dtto jako v ČR) a změna některých limitů.

Ing. Barloková probrala důležitost obohacování pitné vody o vápník a hořčík. Již od roku 1958 se touto problematikou zabývá WHO, doporučené denní dávky jsou: 800–1500 mg/den pro vápník a 310-420 mg/den pro hořčík. Oba prvky se nacházejí jak v pitné vodě, tak i potravinách (např. mléčné produkty). Hodnoty pro pitnou vodu jsou v legislativě „doporučené“ a jsou 30 mg/l u vápníku a 10-30 mg/l u hořčíku. ÚV Hriňová – má například hodnoty - 25 mg/l Ca a 4 mg/l Mg (což je obvyklé pro úpravu z povrchových vod dtto i ÚV Turček). Překvapilo mne jen to, jak malý podíl Ca člověk získává z vody.

ASIO-SK a Lukáš Hujo se zviditelnili praktickým řešením mikroklimatu s využitím výrobků firmy ASIO. Pod toto téma se schovají jak AS-TTE rošty , tak i celá řada dalších výrobků a systémů na akumulaci a využití srážkových vod . Na závlahu zeleně pak lze využít jak srážkové, tak i recyklované odpadní vody.

Ing. Vrána pak přítomné seznámil s výpočtem zařízení na využití srážkových vod podle EN 164941-1:2018 Zařízení pro využití nepitné vody – Část 1: Využití srážkových vod. Ukázal, jak lze takový výpočet provést prakticky – např. kde lze získat informace o srážkových úhrnech v ČR a na Slovensku. Doplnil výpočty o další možnosti využití - jiné než na splachování, např. na závlahu atd.

ASIO NEW a Karel Plotěný se skoro již tradičně věnoval úsporám – tentokrát energetickým a při tom souvisejícím s vodou. Vně budov většina opatření souvisí s úpravou mikroklimatu a eliminací tepelných ostrovů (ASIO NEW – nabízí v této oblasti AS-TTE rošty, využití srážkových vod a použití vyčištěných vod na závlahu zeleně), uvnitř budou pak s  úsporami spotřeby a rekuperací tepla a recyklací šedých vod.

Firemní prezentace

ACO – odprezentovalo automatické lapáky tuků s tím, že se angažuje v posuzování prostředí z hlediska potravinářské výroby… Nabízí posouzení, ale dodává pak lapáky, žlábky.

Aeroflex - Ing. Škopec – eugen@aeroflex.sh – zopakoval problematiku tvrdé vody – změny forem vápníku a při tom zpropagoval jejich zařízení na změnu struktury krystalů vápníku.

Uponor – prezentoval zařízení Waterguard – cíl a účel obdobný jako jako e-vodník – jen uzavírají přítok na základě detekce vlhkosti v prostoru (např. podlaha ve sklepě nebo koupelně).

Wawin – odprezentoval výpočtový program na návrh zasakovacích bloků – zajímavostí je, že v Česku navrhují podle české normy, na Slovensku doporučují používat německé normy, což znamená, že jim vycházejí pro Slovensko větší objemy. Podstatný rozdíl je v tom, že doba uvažovaná ve výpočtu pro prázdnění je v Česku 72 hodin, Němci mají 24 hodin.

Geberit – odprezentoval, jak dělají sestavy do ceníku – geniální, jak je to jednoduché udělat kusovníky a jak propojit projekt a rozpočet. Od nich se máme co učit.

Nadchla mne prezentace firmy Octopusenergy ohledně desinfekce potrubí pomocí přípravku PolyPIPE, díky němuž je možné dezinfikovat potrubí pitné vody i během jeho provozu.

Pocit z prezentace hlavních hráčů – máme výrobky, ale to hlavní, co vám nabízíme je maximální podpora při projektování a naceňování. Octopusenergy měl jiné schéma prezentace – což je logické.

Společenská část

80 let oslavil na semináři nestor TZB – profesor Valášek.

Cenu prof. Hrdiny za rozvoj TZB si zaslouženě odnesl Jakub Vrána z VUT v Brně – k ocenění mu gratulujeme a připojujeme se k ocenění – málokdo v i v České republice udělal tolik pro obor – normotvorbu, expertní činnost a předávání znalostí.

Ing. Karel Plotěný