Sanhyga 2019

16. 10. 2019

Z přednášek nás nejvíce jako dodavatele zařízení na zacházení s dešťovou a  šedou vodou zaujaly přednášky a aktivity s tímto tématem související. Z hlediska rizik, kterými se intenzivně zajímáme v projektu GRESYSTEMS, byla opět zajímavá přednáška pana docenta Pospíchala o tom, jak chybný návrh uspořádání rozvodů vody a podcenění údržby ovlivňuje možnosti šíření především Legionelly . Nás Legionella (viz obrázek) a její chování zajímá z pohledu recyklace vody v budově.

Ing. Žabička a prof. Vranayová se věnovali dešťovým vodám a modrozelené infrastruktuře. Je zajímavé, že na Slovensku jsou tato témata zatím spíše okrajová a zabývá se jimi pár nadšenců, kteří se snaží přesvědčit legislativce, aby změnili pohled na věc. Možná je to tím, že Slovensko zatím nemá až takové problémy se suchem, a tak se naléhavost tématu nestala politikou.

Z dalších přednášek zaujali ještě výměníky na bazénových vodách – na Slovensku je řada lázní, které platí za tepelné znečištění toků.

O tom, že konkurence nespí, nás přesvědčilo to, že na trhu se objevily další zařízení typu AS-WaterOwl ( inteligentní vodoměr ) a pak i jednotky na distribuci srážkových vod, viz naše provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER.

Ing. Karel Plotěný