SANHYGA 2020

18. 11. 2020

Našli bychom tam hned několik dalších příspěvků o tom, že na Slovensku jde vývoj v oblasti ZTI podobným směrem, i když možná trochu posunutě, ale o to systematičtěji – přibývají příspěvky ohledně zasakování – dokonce mají Slováci i předpis popisující zasakovací objekty u budov (viz Ing. Martin Maršalko).

Začínají se také více zabývat šedými vodami . Ing. Peráčková a Ing. Vranayouvá prezentovali připravenou EN 16941-2 a postup návrhu technologie podle ní, viz schéma použití a tabulky pro výpočet spotřeby a produkce šedé vody.

Zajímavé byly samozřejmě i další přednášky, zejména ty popisující chyby v návrzích TZB (viz Ing. Žabička) nebo recyklaci tepla , která má na Slovensku i jiný účel – je nutno vodu před vypuštěním do kanalizace nebo toku chladit.

Škoda, že se nebylo možné potkat zase osobně – v kuloárech se člověk někdy dozví i víc. O to víc se budeme těšit na následující ročník.

Přečtěte si náš příspěvek na téma HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ VODY (článek stáhnete kliknutím na jeho název).

Ing. Karel Plotěný