Science party v Brně

10. 5. 2019

Asi si obě skupiny přišly na své, alespoň pokud usuzuji z malého vzorku naší skupiny. Poděkování organizátorům i nadaci Partnerství za poskytnutí objektu.

Informací chtiví si užili např. přednášky o léčivech ve vodách od Ing. Vrany z RECETROXU, z které mě zaujalo hned několik důležitých sdělení – dobrého stavu v povodí Dunaje na území naší republiky stále nedosahuje 75 % sledovaných lokalit (!!!???) a to i potom, co věnujeme do investic na čištění odpadních vod miliardy korun (??!!). Léčiva ve vodách jsou téma, ale z hlediska rizik zatím vůbec neumíme posoudit, jak moc vážné (spíše to vypadá, že ve srovnání s jinými riziky zatím nealarmující) a tedy je toto téma, pokud není podáváno v souvislostech, zneužitelné k manipulacím. Další pro mne neznámou informací bylo, že endokrinní disruptory se vyskytují i přirozeně, stejně jako rezistence vůči antibiotikům, a tvoří tak nějaké přirozené pozadí.. Závěr pro mě – jen jsem se utvrdil v tom, že neznámého je spousta, ale rozhodovat se je potřebné, a že bychom se tedy měli snažit o co nejobjektivnější předávání informací, jinak budou rozhodnutí možná i úplně zcestná. Bohužel ti agresivní sledující své cíle nemají motivaci pro to být objektivní a naopak polovičatost informací je tak ideální prostředí pro získání výhod.

Hraví členové naší skupiny si paraelně vyzkoušeli, jak se dělají bubliny, jak funguje Pythagorův pohár nebo jak vznikají mraky, podívali se na skvrny na slunci (skvrna byla), a nebo si všimli, že voda teče stromem nahoru do koruny.

No a když jsme společně zašli na toaletu, tak jsme si mohli přečíst, že splachujeme dešťovou vodu a prozkoumat, jaký vliv má dešťovka na porcelán a zda nezapáchá – nezapáchala a skvrny nebyly.

Ing. Karel Plotěný