Šedé vody a  ČSN 756780

16. 7. 2012

Většinou šlo o praktické připomínky, některé byly spíše upřesňující, některé se snažily o redukci (vyjmou získávání energie z odpadní vody) a některé naopak o rozšíření normy (nadstandardní kritéria hodnocení). Zajímavý byl návrh, aby se norma zabývala i uhlíkovou stopou, což by určitě byl zajímavý námět např. na horizontální normu. Z debaty a závěrů to vypadá, že námitky byly prozatím vypořádány jak se patří, a tak nic nebrání tomu, aby návrh postoupil do dalšího kola a na zpracování normy se začalo vyšívat. Je zřejmé, že tématika je to zajímavá a aktuální a že jednání o konečné podobě normy budou ještě dále intenzivně probíhat. V každém případě by norma přispěla k odbornému pohledu na věc, minimalizovala rizika a měla zabránit amatérizmu nebo maximalismu . . .

http://www.asio.cz/cz/sede-vody