Seminář „Anaerobie v ČR“ a oslava narozenin nestorů

14. 9. 2017

U příležitosti významných životních jubileí prof. Jany Zábranské a prof. Michala Dohányose se uskutečnil ve dnech 07. a 08. 09. 2017 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové unikátní seminář věnovaný anaerobii a tím pádem i oslavencům. Byl nejen takovým ohlédnutím zpět a inventurou toho, co anaerobie v ČR spolu s oslavenci urazila, ale i pohledem do budoucna a představením co ji čeká v blízké i vzdálenější budoucnosti. Klasicky je pak takový seminář příležitostí se setkat, získávat informace a generovat nápady.

Anaerobie v ČR

Velké změny čekají kalové hospodářství jak velkých, tak i malých čistíren v souvislostí s hygyenizací kalu a úkolem pro nejbližší dobu je mít jasno o tom, kde které řešení kalové koncovky použít… K dispozici budou jak např. kyslíkové technologie pro menší ČOV, tak i klasika a do realizací se tlačí i pyrolýza. Významné bude také jakou zvolit formu bioplynu a návaznosti s jeho využitím - kogenerovat nebo ????. Zmíněny byly i technologie Energie2GAS jako možnost skladování energie. No a pak byly náměty nevyřčené no a jejich tolik, že profesoři-oslavenci by museli žít ještě další dva životy, aby jich jen zlomek uvedli do praxe. Poděkování všem, kteří akci uspořádali, těm, co jí dali hodnotný program a pak ještě jednou oslavencům za to, co po nich zůstalo. Kdyby hráli hokej, tak by určitě stanuli v síni slávy vedle takových legend, jako byl např. Espozito, Stan Mikita nebo Gretzky… Opět se mi potvrdilo – pokora a lidskost je cesta k uznání. A tak i speciální individuální poděkování za to, že jsme kousek cesty mohli jít s nimi – paní Zábranská byla mou ročníkovou učitelkou a pan Dohányos nám dokonce i něco odpřednášel na ASIO seminářích.

Anaerobie v ČR

Ing. Karel Plotěný