Seminář ČKAIT v Jihlavě 2017

6. 6. 2017

Koncem května se v Jihlavě uskutečnil seminář s názvem „Vodohospodářské stavby“ a sešla se tam vybraná společnost p.t. autorizovaných inženýrů. ASIO NEW, spol. s r.o. přispělo do mlýna osvětou o čerpacích stanicích a pak přehledem řešení čištění odpadních vod pro menší obce a decentrál. Nové byly pro některé účastníky výrobky v betonových nádržích. Z detailů, které k tomuto tématu zazněly, bych z hlediska uplatnění v praxi uvedl řešení nerovnoměrností v nátoku s využití čistíren AS-HSBR a  protizápachové vložky AS-OREO, které byly doplněním jak k  čerpacím stanicím , tak i čistírnám odpadních vod. Vedle nás přednášeli i Raclavský, Melounová a Kristková a v podstatě se tak prolínaly všechny obory – od HDV, přes kanalizace až po čištění odpadních vod .

Ing. Karel Plotěný