Seminář Modrozelená infrastruktura

12. 12. 2019

...to je název našich jarních seminářů, které se uskuteční v 9 městech v rámci celé ČR.

Cílem semináře je představit vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je můžeme využít. Co rozhoduje při uvažování klíčových manažerů, a jaká řešení podporuje nebo nepodporuje legislativa? Na jaké překážky můžeme narazit, a jak je můžeme překonat?

Témata

  • Srážkové vody v souvislostech – klima, čistota vody v tocích, znečištění srážkových vod, odlehčovací komory
  • Modrozelená infrastruktura a města – klima ve městech, zeleň ve městech, vodní prvky
    - propustné povrchy , recyklace bazénových vod , pyrolýza, …
  • Venkov a modrozelená řešení – čím mohou přispět obce a zemědělství a naopak čím jim může přispět stát
    - MULTIFERM K, úpravny vody
  • Průmysl a modrozelená řešení využití srážkových vod na nejrůznější účely, čištění odpadních vod , recyklace vod, rekuperace tepla

Termíny a místa konání

30.01.2020 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

05.02.2020 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice

06.02.2020 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

11.02.2020 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

13.02.2020 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc

18.02.2020 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

20.02.2020 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, 709 24 Ostrava

25.02.2020 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

26.02.2020 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Více informací: SEMINÁŘ MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA