Seminář o spolupráci s Kanadou

2. 11. 2018

Jednou z těchto akcí na podporu exportu bylo i setkání mezi firmami a zástupci Jihomoravského kraje a kanadskými hosty – zástupci velvyslanectví Kanady a zástupci kanadských firem.

ASIO, spol. s r.o. se prezentovalo jako jeden z významných zástupců regionu, z kanadské strany pak zaujaly technologie firem jako Ostara, která je nám známá recyklací fosforu z odpadních vod. Každá výměna informací, zejména pokud funguje oboustranně, je přínosná a každé rušení překážek by ve výsledku mělo prospět všem zúčastněným. Věřme tedy, že snahy Kanady budou oboustranně přínosné. Myslím, že i naopak, my jako Česká republika máme v této oblasti co nabídnout – Kanada se o svou přírodu stará nadstandardně – viz má dovolená.

Ing. Karel Plotěný