Seminář o udržitelném podnikání JIC

4. 12. 2020

ASIO na semináři prezentovalo orientaci na udržitelnost. Ing. Plotěný se ve svém příspěvku zamýšlel nad tím, nakolik je udržitelné chování udržitelné a prosaditelné v dnešní době, v době, kdy úspěch hodnotíme pomocí kvantitativních ukazatelů – viz HDP, počet připojených obyvatel, množství zpracované vody na čistírnách odpadních vod . Na vedlejší koleji zůstávají kvalitativní ukazatele, jako je celkové produkované množství znečištění končící v tocích, celková spotřeba vody, množství recyklované vody , zásoby podzemních vod.

Zajímavé, i když z jiného soudku, byly i další přednášky. Myslím, že vodaři se při nich neubrání pocitu, že se sice tváříme, jak je voda cenná (chceme speciální zákon), ale přitom by obrovským přínosem bylo, se k ní začít chovat jako k odpadům – tam je hierarchie nakládání s nimi jasná, upřednostněny jsou recyklace, využití surovin atd. Vyčištěná odpadní voda je stále odpadní voda, i kdyby byla vyčištěná na úroveň pitné, a tak její další použití je ve většině případů proti legislativě.

Celý webinář najdete na:

https://www.youtube.com/watch?v=xRrUE6Zm8E0&feature=youtu.be

Příspěvek o firmě ASIO (část webináře) najdete na YouTube ASIO:

Ing. Karel Plotěný