Seminář pro ČKAIT v Olomouci

25. 3. 2017

Akci zaměřenou na HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ) pro své členy uspořádal ČKAIT v Olomouci. Potěšilo, že jsme o prezentaci tématu byli požádáni my jako ASIO NEW, spol. s r.o. Stále překvapuje, jaký je o toto téma zájem a tak plný, velký sál opět překvapil.

Odprezentovány byly jak již klasické důležité informace – význam součinnosti s hydrogeologem při návrhu, důležitost a vliv předčištění na životnost objektu, atd. Vybrány byly i důležité informace z norem a legislativy a srovnány s požadavky obvyklými v zahraničí. Přednáška byla rozdělena na dvě části – jedna se zabývala spíše odváděním vod z území a druhá pak jejich využitím v domě, kde bylo odprezentováno hned několik novinek např. využití srážkové vody na osobní hygienu .
Snažili jsme se o co největší objektivitu, a tak si myslíme, že to byla akce především odborná. Věříme, že čím odbornější budou návrhy, tím větší máme šanci i dodávat naše zařízení. Tak že si myslíme, že si nakonec všichni přišli na své – účastníci odcházeli s informace a my s pocitem, že snad ubude nereálných návrhů, o kterých se na přednášce zmínil zástupce VaKů, a že tím i stoupne naše šance dodat něco z naší nabídky.


Ing. Karel Plotěný