Seminář „Recyklace odpadních vod a celkové hospodaření s vodou“

2. 5. 2023

Vegetační čistírny odpadních vod - kořenovky

Seminář byl dalším ze seminářů, kde jedno z hlavních témat byly extenzivní způsoby čištění. V rámci semináře bylo představeno hned několik aplikací vegetačních čistíren, a to i za účelem recyklace odpadních nebo šedých vod, představeny byly také možnosti dotací na tento účel. Jeden z příspěvků se zabýval dokonce i recyklací vod z výroby vína. Celkově diskuze vyzněly ve prospěch recyklací, a tak aktuální zpráva o tom, že Česká republika nemá zájem o recyklaci komunálních vod a odmítla používat „Nařízení Evropského parlamentu a rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody“ a oddálila tak zavedení recyklace do praxe, byla pro diskutující nepříjemnou zprávou. Z prezentovaných příspěvků jasně vyznělo, že recyklovat budeme muset, a že přínosy jsou větší než rizika a úloha recyklovat je technicky zvládnutelná.

opětovné využívání vody

Příjemným oživením byla návštěva profesora Šálka, který se zapojil do diskuze svými postřehy – v podstatě „vzpomínkami na budoucnost“ (některými dokonce i z rozbombardovaného Berlína). Mimo jiné prezentoval i své osobní zkušenosti ze závlah odpadními vodami v okolí Brna a v Německu, z kterých vyznělo, že by problém mohl být v případě kapkové závlahy a větrného počasí, kdy se šíří aerosoly… Naopak hygienické problémy, co se týká pěstování rostlin a jejich použití ke krmení a zásobování obyvatel se při dodržení nastavených zásad (ochranných lhůt) se při rozsáhlých pokusech v minulosti nijak zdravotně neprojevily, a to ani na obsluze. Obdobnou zkušenost mají i v Izraeli – viz prezentace závlah české delegaci MZe v roce 2017 a v řadě dalších zemí (poznámka viz Ing. Plotěný).

Za ASIO jsme v Otevřené zahradě na Údolní odprezentovali hned dvě přednášky, jedna z nich byla na téma „Rozhodování o vodohospodářském řešení domu“ a v podstatě se dotkla všech typů vod kolem nemovitostí. Zejména srážkových a odpadních a jejich vlivu na MZI (modro-zelenou infrastrukturu). Při té příležitosti jsme si dovolili ukázat některé naše novinky – chytré stromy AS-POUSTR, svahovací vegetační pytle AS-GREEN SLOPE atd.

Druhá pojednala a recyklacích „Recyklace – jako součást komplexního přístupu“.

Asi nejpodstatnější na přednášce bylo sdělení, že k řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově. Identifikovat vstupy a výstupy a zvážit, zda výstupy recyklací přeměnit na vstupy, pokud jsou zdroje nedostatečné. Teprve pak řešit technické detaily…

Ing. Karel Plotěný