Seminář "Voda a membránové procesy" CZEMP

23. 9. 2014

09.09. v 09:30 proběhl v Liberci seminář o membránách a jejich použití v praxi, pořádala ho CZEMP (ASIO, spol. s r.o. je jejím členem) – docela zajímavý, populárně naučně pojatý program určitě všechny zaujal. ASIO, spol. s r.o. se tam neztratilo a bylo několikrát zmíněné v souvislosti s MBR pro komunální vody, cílem ASIO však nejsou jen membrány pro komunál, ale jejich využití i při čištění průmyslových vod a pitné vody …. Jinak cílem semináře bylo hlavně vzdělat a informovat a tak v duchu semináře máme pro zájemce o vzdělávání o membránách hned dva tipy :
a) přednášky ze semináře budou výhledově na: http://www.czemp.cz/cs/vzdelavani/seminare ,
b) e – learningový samostudijního kurz je pak na „ Základy membránových procesů “.

Ing. Karel Plotěný